Praktijk voor fysiotherapie Nanda Jager

Huisregels


Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, hebben we een aantal huisregels opgesteld om voor de medewerkers en patiënten een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden. Onderstaand zijn de regels weergegeven:


 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit de praktijk.

 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt is het prijzenswaardig dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.

 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, denkt u dan om waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.

 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).

 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.

 • U bent verplicht zaalschoenen te dragen in de trainingsruimte. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen en schoenen waarvan de zolen afgeven, zijn niet toegestaan.

 • Indien u uw kind(eren) meeneemt naar de trainingsruimte, geschiedt dit geheel op eigen risico.

 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.

 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.

 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.

 • De cliënt wordt geacht op de hoogte te zijn van de polisvoorwaarden van de zorgverzekering en draagt de financiële verantwoordelijkheid voor behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekering.

 • Bij afwezigheid, door bijvoorbeeld vakantie of ziekte, van de behandelend fysiotherapeut wordt de behandeling in overleg met de cliënt overgenomen door een bevoegd fysiotherapeut.