Praktijk voor fysiotherapie Nanda Jager

Patiëntenrechten (WBGO)

De patiëntenrechten conform de Wet Behandel Geneeskundige Overeenkomst ( WBGO )

zijn vastgelegd in de Modelregeling Fysiotherapeut - Patiënt.

In de bijlage vindt u meer informatie.