Praktijk voor fysiotherapie Nanda Jager

Eerste afspraak


Gedurende het eerste bezoek willen wij inzicht krijgen in uw klachten door algemene- (anamnese) en specifieke vragen te stellen (screening). Zo willen wij er achter komen wat de oorzaak van uw klachten zijn of waarom uw klachten aanhouden. Daarna gaan we een lichamelijk onderzoek doen.

Op basis van de anamnese, screening en het onderzoek kunnen wij meestal vaststellen wat er aan de hand is. Als blijkt dat er meer informatie nodig is nemen wij met uw goedvinden contact op met uw huisarts of specialist. Vervolgens stellen wij in overleg met u een behandelplan op.